Курсове за възрастни

cover

Курсове за възрастни

English Academy се специализира в качествено преподаване на английски език, посредством квалифицирани преподаватели с роден език английски и богат професионален опит.

Комуникацията е основният акцент в обучението. Независимо от Вашето ниво, в часовете се говори единствено на английски. Традиционната граматиката и лексика са допълнени от интересни упражнения за четене и разбиране, проекти, ролеви игри, дискусии и диалози.

Всеки курс е разработен чрез най-съвременните интерактивни и комуникативни методи на преподаване. Уроците са планирани, така че да развият увереността и уменията Ви при общуването на английски език. Целта на обучението е да помогнем на нашите курсисти да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика в реални ситуации - в училище, университет, на работа и в ежедневието.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Курсове по общ английски

Нашите курсове по общ английски покриват всички компоненти на английския език. Фокусираме се основно върху развитието на умението да говорите и слушате. Увеличавайки запаса Ви от думи ние целим да Ви помогнем да използвате английския език свободно в ежедневието си и в работата си.

Провеждаме курсове по общ английски за всички нива - от начинаещи до напреднали.

Курсове по бизнес английски

Курсът по бизнес английски цели да подобри начина, по който си служите с езика по време на професионални изяви. По време на обучението фокусът е насочен към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, както и задължителните езикови умения за успешна комуникация в бизнеса.

Курсовете по бизнес английски покриват теми като бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори.

Разговорни курсове

Разговорните курсове целят по-бързо преодоляване на езиковата бариера, като са изцяло насочени към подобряване на устната комуникация на английски език и повишаване на лексикалния запас. В края на курса участниците ще имат способността и увереността да използват английския език, ще могат свободно да комуникират и ясно да изразяват своите идеи.

Курсът е с тематична насоченост, като всеки час е посветен на различна тема. Занятията покриват разнообразие от области с бизнес и обща насоченост, граматични упражнения, ролеви игри.