Програма

Програма

Текущи и предстоящи курсове на English Academy - Варна

Есен 2019

Късна регистрация

19 – 20, 24 – 27 септември (12:00-16:00 ч.)

Начало на курсовете

19 септември 2019

Продължителност на семестъра

12 седмици

Зима 2020

Регистрация и входящи тестове

3-9 януари 2020

Начало на курсовете

10 януари 2020

Продължителност на семестъра

12 седмици

Пролет 2020

Регистрация и входящи тестове

3 - 8 април 2020

Начало на курсовете

9 април 2020

Продължителност на семестъра

12 седмици

Лято 2020

Регистрация и входящи тестове

29 юни - 4 юли 2020

Начало на курсовете

6 юли 2020

Продължителност на семестъра

8 седмици