Програма

Програма

Текущи и предстоящи курсове на English Academy - Варна

Разговорни курсове

Регистрация и входящи тестове: 

4 – 6 февруари 2020

Начало на курсовете:

7 февруари 2020

Продължителност:

6 седмици

Пролет 2020

Регистрация и входящи тестове

3 - 8 април 2020

Начало на курсовете

9 април 2020

Продължителност на семестъра

12 седмици

Лято 2020

Регистрация и входящи тестове

29 юни - 4 юли 2020

Начало на курсовете

6 юли 2020

Продължителност на семестъра

8 седмици