Изпити

cover

CPE изпитни дати

В English Academy Варна можете да се регистрирате за следните изпитни дати 2020:

Дати за Reading, Writing,

Use of English и Listening

Датата на Speaking може

да бъде в следния период:

Краен срок за записване:

28 ноември 2020

20 - 29 ноември

22 октомври 2020

Подготовка за изпита:

English Academy предлага подготвителни курсове за CPE. Повече информaция можете да намерите на Подготовка за CPE.

Как да се регистрирате за CPE

Можете да се регистрирате за CPE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

Таксата за CPE за 2020 година е 418 лева. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Моля включете в основанието на преводното нареждане имената на кандидата, изпитната сесия и мястото на регистрация (English Academy)

Защо да се явите на СРЕ?

Всяка година 45000 души получават този сертификат в повече от 80 страни. Този изпит е предназначен за хора с езикови умения на много високо ниво, които са способни да комуникират и да изпозлват езика в почти всякакъв англоезичен контекст.  Успешните кандидати на това ниво се доближават до стандарт на владеене на езика, еквивалентен на този на завършили висше образование с роден език английски. Изпитът също така изисква подходящо ниво на образователна и личностна зрялост.

СРЕ е доказателство за изключителни езикови умения и представлява безценна квалификация за всеки желаещ да работи или учи в чужбина или да развива кариера, изискваща високи езикови умения. СРЕ се признава от университети в много държави, например от почти всички университети във Великобритания, както и все повече в САЩ. Работодатели от цял свят също признават СРЕ.

Въведен през 1913 година, СРЕ е първият в света изпит, създаден за хора от не англоговорящи страни на такова високо ниво.

Вашият сертификат е доказателство за способността Ви да използвате английски език гладко и прецизно, на ниво, доближаващо се до това на човек с роден език английски. Този документ показва, че Вие сте овладели английски език до изключително ниво. 

В Европейската Езикова Рамка, CPE е ниво С2. И при тoзи, както и при другите изпити на университета в Кеймбридж, дипломата има доживотна валидност.

Къде се признава CPE

Можете да проучите актуалната база данни с организациите, които официално признават изпитите на Кеймбридж, Cambridge Esol Examination website

Информация за изпита

Изпитът за СРЕ е най-високото ниво от изпитите на Кеймбридж за хора с други родни езици. (ESOL) Нивото е много високо, за много напреднали, съответства на С2 от Европейската езикова рамка

Ако не сте сигурни кой изпит е подходящ за Вас, можете да дойдете в English Academy по време на периодите за регистрация. Нашият тест ще определи Вашето ниво по английски и ще Ви насочим към подходящия за вас изпит на Кеймбридж.

Изпитите на Кеймбридж покриват четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Те включват гама от задачи, които оценяват способността Ви да използвате английски. Изпитите на Кеймбридж оценяват Вашата способност точно и ефективно да използвате езика в различни ситуации и теми.

Изпитът CPE съдържа 5 компонента: Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking.

Компонент

Съдържание

Време

Оценка(%)

Reading

4 части/40 въпроса

1 час 30 минути

20%

Writing

2 части

2 часa

20%

Use of English

5 части/44въпроса

1 час 30 минути

20%

Listening

4 части/28 въпроса

около 40 минути

20%

Speaking

3 части

19 минути за всяка двойка кандидати

20%

Оценяване и сертификати

Резултатите се обявяват приблизително два месеца след датата на писмения изпит. Сертификатите се изпращат на успешно преминалите кандидати приблизително месец след излизането на резултатите.

Всички кандидати, които са се регистрирали в English Academy, ще получат сертификатите си от нас.

Можете да проверите резултатите си на Cambridge ESOL Results Online. Онлайн достъпът се осигурява от изпитните центрове.

Вашият резултат е базиран на петте компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100.

Вашата оценка зависи от резултатa, който сте постигнали:

Оценка

Резултат

Ниво по Европейската Езикова Рамка

A

80–100% (220 - 230 точки)

C2

B

75–79% (213 - 219 точки)

C2

C

60–74% (200 - 212 точки)

C2

CEFR Level B2

45–59% (180 - 199 точки)

C1*

Разширено сертифициране

От март 2011 Cambridge ESOL въведе разширеното сертифициране, целящо да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

  • Certificate of Proficiency in English – Level C2 -  Ако разултатът Ви е А, В или С Вие ще получите Certificate of Proficiency in English, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво С2.
  • Certificate of Proficiency in English – Level C1 - Ако представянето Ви е под ниво С2, но оценката Ви попада в рамките на ниво C1, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво C1.

За повече информация относно изпитите на университета Кеймбридж посетете сайта на Cambridge ESOL Examinations.