Изпити

Изпитни дати за международни сертификати

First Certificate in English (FCE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

29 юли 2021

Всички градове

10 юни 2021

9 октомври 2021

София, Бургас, Пловдив, Варна, Велико Търново

23 август 2021

11 декември 2021

Всички градове

29 октомври 2021

 

Certificate in Advanced English (CAE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

10 юли 2021

Варна, София, Пловдив

2 юни 2021

30 юли 2021

Всички градове

24 юни 2021

27 август 2021

Варна, София

22 юли 2021

11 септември 2021

Варна, София, Пловдив

4 август 2021

16 октомври 2021

София, Бургас, Пловдив, Велико Търново

9 септември 2021

13 ноември 2021

Варна, София, Стара Загора

7 октомври 2021

4 декември 2021

Всички градове

27 октомври 2021

Certificate of Proficiency in English (CPE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

27 ноември 2021

Всички градове

21 октомври 2021

 

International English Language Testing System (IELTS)
Изпитна дата

Град

Краен срок за регистрация

Вид на изпита

24 юли 2021

София, Варна 11 юли 2021 Academic/General
7 август 2021 Пловдив 25 юли 2021 Academic
12 август 2021 София 1 август 2021 Academic/General
16 септември 2021 Варна 5 септември 2021 Academic
9 октовмри 2021 Русе 26 септември 2021 Academic
14 октомври 2021 Бургас 3 октомври 2021 Academic
30 октомври 2021 София 17 октомври 2021 Academic
6 ноември 2021 Пловдив 24 октомври 2021 Academic
11 ноември 2021 Варна 31 октомври 2021 Academic/General
20 ноември 2021 София 7 ноември 2021 Academic/General
2 декември 2021 Бургас 21 ноември 2021 Academic
4 декември 2021 София 21 ноември 2021 Academic/General