Курсове за възрастни

cover

Разговорни курсове

Нашите разговорните курсове целят:
  • бързо преодоляване на езиковата бариера
  • подобряване на устната комуникация на английски език
  • подобряване на произношението,
  • повишаване на лексикалния запас
  • подобряване на разбирането

В края на курса участниците ще могат уверено да използват английския език и да общуват свободно на езика.

Курсът е с тематична насоченост, като всяко занятие е посветено на различна тема. Включени са упражнения в реални ситуации от ежедневието: отношения, семейство, работна среда, кариера, обучение, празници, пътуване.

Ключова информация
Нива Pre Intermediate (A2) - Pre Advanced (B2)
Предстоящи разговорни курсове

юли 2020, октомври 2020

Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 6 седмици

Летен семестър: 4 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица