Курсове за възрастни

cover

Speaking Skills

Нашите курсове по разговорни умения целят:
  • бързо преодоляване на езиковата бариера;
  • подобряване на устната комуникация на английски език;
  • подобряване на произношението;
  • повишаване на лексикалния запас;
  • подобряване на разбирането.

Курсовете е с тематична насоченост, като всяко занятие е посветено на различна тема. Включени са упражнения в реални ситуации от ежедневието: отношения, семейство, работна среда, кариера, обучение, празници, пътуване.

Всяка тема цели да развие и обогати уменията на курсистите да водят свободен и непринуден разговор на английски, така че те уверено да използват езика и да общуват свободно в различни ежедневни ситуации.

Ключова информация
Нива Pre Intermediate (A2) - Pre Advanced (B2)
Предстоящи разговорни курсове

8 октомври 2020, февруари 2021, май 2021

Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 6 седмици

Летен семестър: 4 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица