Изпити

cover

Подготовка за CAE

Цели на курса
 • Да четете достатъчно бързо, за да сте в състояние да се справите с академичен курс
 • Да разбирате сложни текстове.
 • Да изготвяте ясни, добре структурирани и подробни писмени работи
 • Да се изразявате добре и с гладко произношение
 • Да използвате английския гъвкаво за социални, професионални и академични цели
 • Да използвате английския език ефективно в бизнес среда
Какво да очаквате от курса:
 • Ще сте подготвени да се явите на изпита CAE с увереност и самочувствие
 • Ще подобрите нивото на общият си английски чрез повишаване способността за използване на езика по-ефективно.
 • Ще подобрите всички компоненти на езика; да пишете по-точно, да говорите по-гладко и да обогатите речника си;
 • Ще получите международно признат сертификат без срок на валидност, което е от значение за бъдещото Ви развитие
 • Ще изградите увереност при употреба на английски език в реални житейски ситуации.
 • Ще привикнете към разнообразните изпитни задачи, как да се справяте с тях в зададено ограничено време и изпитни условия и ще развиете добри изпитни техники
 • Домашната работа е съществена част от курса, която Ви дава възможността да откриете, отработите и подобрите онези области от английския език, върху които имате нужда да наблегнете в къщи, съгласно преценката на преподавателя.
Форми на обучение

От това лято ще можете да изберете удобна за Вас форма на обучение при нас: онлайн или присъствено.

 • ПРИСЪСТВЕНО В АКАДЕМИЯТА: Вашето здраве и безопасност са на първо място за нас. Класните стаи ще бъдат преустроени така, че да бъде възможна социална дистанция между курсистите, a групите ни да бъдат по-малки, за да може всеки да има собствено пространство. Всички класни стаи и общи части ще бъдат почиствани преди и след всеки урок и ще бъде изисквано всички курсисти и служители да дезинфекцират ръцете си, когато влизат в Aкадемията.
 • ОНЛАЙН ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ >>> Занятията се провеждат чрез образователната платформа на ZOOM - истинска виртуална класна стая с интерактивна бяла дъска, с визуална, писмена и вербална комуникация с преподавателя и другите курсисти в групата, възможност за вдигане на ръка, работа в групи, гледане на видеа, слушане на упражнения за произношение и музика, участниците в групата могат да изпращат файлове, да правят тестове, да споделят линкове, своя екран, видео и аудио.

English Academy е с отличие от Британски Съвет България от най-висок ранг през последните години - Платинен статут за изпитната програма Cambridge. А какво всъщност означава това? В English Academy са се регистрирали най-много кандидати за международния сертификат CAE от цяла България!

Ключова информация за курса
Нива Advanced (C1)
Предстоящи курсове за подготовка за CAE

ЗИМА 2021: Начало 11 януари 2021; Регистрация 4 - 9 януари 2021

ПРОЛЕТ 2021: Начало 13 април 2021; Регистрация 5 - 10 април 2021

Продължителност на курсовете

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Часове

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица

Как да се регистрирате за CAE:

Можете да се регистрирате за CAE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира

Таксата за CAE за 2020 е 407 лева. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Всички кандидати за CAE, записали се в English Academy, получават достъп до онлайн платформата на Британски съвет за допълнителна изпитна подготовка "Road to Success".