Курсове за възрастни

cover

Курсове по общ английски

Ние предлагаме пълна гама курсове от ниво Beginners (A1) до Proficiency (C2), подходящи за всеки, който желае да повиши нивото си на владеене на английски език. Ние ще Ви помогнем да използвате английския език свободно в ежедневието си и в работата си.

Онлайн или присъствени ще бъдат предстоящите курсове?

Вашето здраве и безопасност са на първо място за нас. Това лято ще предложим два различни вида обучение – онлайн и присъствена форма съгласно с наложените правила.

Класните стаи ще бъдат преустроени така, че да бъде възможна социална дистанция между курсистите, a групите ни да бъдат по-малки, за да може всеки да има собствено пространство. Всички класни стаи и общи части ще бъдат почиствани преди и след всеки урок и ще бъде изисквано всички курсисти и служители да дезинфекцират ръцете си, когато влизат в Aкадемията. Ако правилата изискват да преподаваме само онлайн, ние ще проведем всички курсове през лятото чрез платформата Zoom.

Какво включват курсовете по общ английски?
 • Висококвалифицирани преподаватели с роден език е английският и богат професионален опит;
 • Безплатни оригинални учебници и допълнителни учебни материали;
 • Комуникативен подход на преподаване, използване само на английски в клас;
 • Тест по средата и в края на обучението;
 • Малки групи от средно 8 курсиста, максимален брой - 12;
 • Модерни и напълно оборудвани класни стаи, приятна и уютна атмосфера;
 • Писмен и устен тест за определяне на нивото Ви на владеене на английски, целящ да определи най-подходящата група за Вас;
 • Редовни домашни задачи;
 • Сертификат в края на курса
Ключова информация
Нива Beginners (A1) - Proficiency (C2)
Предстоящи курсове по общ английски - Варна

ЛЯТО 2020: Начало 6 юли 2020; Регистрация 29 юни - 4 юли 2020

ЕСЕН 2020: Начало 23 септември 2020; Регистрация 14 - 22 септември 2020

Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица през летния семестър

Нашите методи

Ние вярваме, че комуникацията на английски е изключително важна при усвояването на чужд език и това е една от главните цели на курсовете ни. Независимо от Вашето ниво, английският е единственият език, на който се общува по време на часовете. Дори началните групи ще си служат с английския през цялото обучение. Традиционните граматически и лексикални упражнения са комбинирани с интересни упражнения, включващи четене, слушане с разбиране, работа по двойки, проекти, дискусии и ролеви игри.

Програмата се води по учебник, но учителят Ви ще използва и други разнообразни учебни материали по време на занятията. Учебникът ще Ви служи приблизително през половината от занятията. Останалите материали включват ресурси от преподавателите, аудио и видео материали, списания и вестници, както и учебни материали от други източници. Всички учебници и материали, които получавате, са безплатни.

Нашите нива

В нашата система има осем нива - от Beginners до Proficiency. Всяко ниво е разделено на две части – А и В, като за един курс се покрива една част от съответното ниво.

По средата на курса ще направите контролен тест, целящ да провери напредъка Ви, а в края на курса - финален тест, който определя дали успешно сте усвоили знанията за съответното ниво. Финална оценка A, B или C означава, че успешно сте завършили курса и можете да продължите в следващото ниво.

Над ниво Pre Intermediate можете да се включите и в програмите по бизнес английски. При достигане на най-високите нива ние насърчаваме курсистите си да се подготвят за изпитите на Кеймбридж, които важат за цял живот и се признават в целия свят.

Цели на курса:
 • Да подобри умения Ви да комуникирате на английски във Вашето обучение, работа и ежедневие;
 • Да подобри всички аспекти на владеене на английски език: слушане, говорене, четене, писане; както и да научите нова граматика и лексика;
 • Да повиши увереността при използване на езика;
 • Да подобри степента на разбиране на английски в ежедневието.