Изпити

cover

CAE изпитни дати

В English Academy Варна можете да се регистрирате за следните изпитни дати 2020 за Варна:

Дати за Writing, Listening, Reading and Use of English

Датата на Speaking може

да бъде в следния период:

Краен срок за записване:

21 ноември 2020

13  - 22 ноември

13 октомври 2020

5 декември 2020

27 ноември - 6 декември

28 октомври 2020

*затворена сесия за кандидати, регистрирани в English Academy Varna

Всички кандидати за CAE, записали се в English Academy, получават достъп до онлайн платформата на Британски съвет за допълнителна изпитна подготовка "Road to Success".

Подготовка за изпита

English Academy предлага подготвителни курсове за CAE. Повече информaция можете да намерите на Подготовка за CAE.

Как да се регистрирате за CAE

Можете да се регистрирате за CAE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира

Таксата за CAE за 2020 е 407 лева. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Моля включете в основанието на преводното нареждане имената на кандидата, изпитната сесия и мястото на регистрация (English Academy)

Защо да положите изпита CAE?

САЕ се полага от повече от 60,000 души всяка година в над 60 страни. Изпитът е базиран на реалистични задачи, като посочва способностите Ви да използвате езика във всекидневни ситуации. Успехът на това ниво показва и умението да използвате английския ефективно, както и да се представите уверено в социалните и професионалните среди, а също и във висшето си образование.

Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развие в професионална област, която изисква езикови умения. САЕ е чудесна подготовка за всеки, който се стреми към СРЕ.

Успешните кандидати са способни да участват в срещи и дискусии, да изразяват мнението си ясно, както и да разбират и съставят текстове от различен характер, в това число и бизнес кореспонденция и доклади.

В Европейската Езикова Рамка, CAE е ниво С1. И при тoзи, както и при другите изпити на университета в Кеймбридж, дипломата има доживотна валидност.

Къде се признава CAE

Почти всички университети във Великобритания и все повече в САЩ, както и от работодатели по целия свят, признават CAE. Можете да проучите актуалната база данни с организациите, които официално признават изпитите на Кеймбридж, Cambridge Esol Examination website.

Информация за изпита

САЕ е изпит за напреднали, определен за ниво С1 по Европейската Езикова рамка. САЕ показва способността Ви да уверено да комуникирате на английски език.

Ако не сте сигурни кой изпит е подходящ за Вас, можете да дойдете в English Academy по време на периодите за регистрация. Нашият тест ще определи Вашето ниво по английски и ще Ви насочим към подходящия за вас изпит на Кеймбридж.

Изпитите на Кеймбридж покриват четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Те включват гама от задачи, които оценяват способността Ви да използвате английски. Изпитите на Кеймбридж оценяват Вашата способност точно и ефективно да използвате езика в различни ситуации и теми.

Изпитът САЕ съдържа 4 компонента: 

Компонент

Съдържание

Оценка

Цел

Reading and Use of English
(1 час 30 минути)

8 части/56 въпроса

40%

Показва, че можете да се справите с различни типове текст,
като художествена проза, вестници, списания.
Тества знанията Ви относно употребата на английски език,
с различни упражнения, които показват колко добре владеете граматика и думи.

Writing
(1 час 30 минути)

2 части

20%

Трябва да съставите два отделни текста:  
есе, писма/имейли, предложения,
описания и рецензии

Listening
(около 40 минути)

4 части/30 въпроса

20%

Тества способността Ви да комуникирате ефективно в реални ситуации.
Устният изпит се провежда заедно с още един кандидат.

Speaking
(15 минути за всеки кандидат)

4 части

20%

Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations.
You will take the Speaking test with one or two other candidates.

Оценяване и сертификати

Резултатите от Cambridge English: Advanced (CAE) ще бъдат представяни според нова скала за оценяване на Cambridge. Резултатите според новата скала ще осигурят детайлна оценка на вашето представяне. Ще получите резултат за всеки отделен компонент. Тези резултати ще бъдат приравними, за да получите цялостен изпитен резултат. Всички резултати, получени на изпитите на Cambridge ще бъдат представени по една и съща скала, за да бъде и по-лесно проследяването на прогреса Ви от един изпит до друг.

Резултатите се обявяват приблизително два месеца след датата на писмения изпит. Сертификатите се изпращат на успешно преминалите кандидати приблизително месец след излизането на резултатите.

Всички кандидати, които са се регистрирали в English Academy, ще получат сертификатите си от нас.

Можете да проверите резултатите си на Cambridge ESOL Results Online. Онлайн достъпът се осигурява от изпитните центрове.

Вашият резултат е базиран на петте компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100.

Вашата оценка зависи от резултатa, който сте постигнали:

Оценка

Резултат

Ниво по Европейската Езикова Рамка

A

80–100% (200-210 точки)

C2

B

75–79% (193-199 точки)

C1

C

60–74% (180-192 точки)

C1

CEFR Level B2

45–59% (160-179 точки)

B2

Разширено сертифициране

От март 2011 Cambridge ESOL въведе разширеното сертифициране, целящо да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

  • Certificate in Advanced English – Level C2 – Най-добрите кандидати понякога показват знания над ниво С1. Ако получите оценка А на изпита си, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво С2.
  • Certificate in Advanced English – Level C1 - Ако получите оценка В или С от изпита си, ще получите сертификат CAE на ниво С1.
  • Level B2 certificate - Ако представянето Ви е под ниво С1, но оценката Ви попада в рамките на ниво В2, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво B2.

За повече информация относно изпитите на университета Кеймбридж посетете сайта на Cambridge ESOL Examinations.